Stichting

U wilt kiezen voor een stichting? Stichtingen zijn wettelijk gezien een rechtspersoon, maar kennen als ondernemingsvorm een aantal beperkingen. Zo mogen er geen uitkeringen worden gedaan aan de oprichters tenzij dat een ideële of sociale strekking heeft.

Een stichting als bedrijf of bedrijfsonderdeel kan voor u interessant zijn omdat u met een stichting vermogen kunt verzamelen en beheren. Als u wilt weten of deze ondernemingsvorm voor u de juiste keuze is, dan is het verstandig om een juridisch en fiscaal advies in te winnen bij één van de bedrijfsjuristen van NoMoreTax.nl.

Er zijn ook varianten van een stichting die afwijken van de klassieke stichting. Zo is er ook een Stichting administratiekantoor (STAK), een commerciële stichting, een algemeen nut beogende instelling (ANBI), stichting afgezonder particulier vermogen (APV) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI)

NoMoreTax heeft de kennis en expertise om u te informeren over de mogelijkheden van een stichting. Onze business coaches en fiscalisten rekenen € 175,00 voor een adviestraject (exclusief BTW). Indien u besluit verdere diensten af te nemen dan krijgt u dit bedrag terug.

Helderheid en duidelijk taal gebruik, daar houden wij van. Een adviestraject van NoMoreTax bestaat uit:

  • Een consult met onze bedrijfsadviseur
  • Een adviesrapport inclusief een stappenplan voor de uitvoering van het advies
  • Een uitgebreide toelichting op het advies, zodat al uw vragen worden beantwoord

Gun uzelf de beste oplossing en bestel direct of neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. Wij begeleiden u volledig in het adviestraject voorafgaand aan oprichting.

Indien u bij de uitvoering van het advies ook begeleid wilt worden, kijkt u dan welke diensten NoMoreTax u kan bieden.