Naamloze vennootschap (NV)

U wilt kiezen voor een Naamloze Vennootschap? Deze ondernemersvorm is wettelijk een rechtspersoon nadat voldaan is aan de oprichtingsvereisten. In tegenstelling tot een BV zijn de aandelen van een NV vrij overdraagbaar. Dit levert u tal van voordelen op, onder meer met betrekking tot het verschaffen van bedrijfskapitaal via een openbare aandelenmarkt, doen van investeringen en het aan gaan van verplichtingen. Echter, als u zeker wilt zijn dat deze ondernemingsvorm ook de juiste keuze is voor u, dan is het verstandig om een juridisch en fiscaal advies in te winnen bij één van de bedrijfsjuristen van NoMoreTax.nl.

Een NV brengt meerdere (oprichtings)vereisten met zich mee, in het bijzonder ten aanzien van de zeggenschap en het bestuur. Het hoogste orgaan in een NV is de algemene aandeelhoudersvergadering (AVA). De dagelijks leiding is in handen van een raad van bestuur (RvB). In grote ondernemingen wordt de RvB veelal gecontroleerd door een raad van commissarissen (RvC) die is aangesteld door de AVA.
NoMoreTax heeft de kennis en expertise om u te informeren over de vereisten en de voor- en nadelen van het oprichten van een NV.

Onze business coaches en fiscalisten rekenen € 175,00 voor een adviestraject (exclusief BTW). Indien u besluit verdere diensten af te nemen dan krijgt u dit bedrag terug.

Helderheid en duidelijk taal gebruik, daar houden wij van. Een adviestraject van NoMoreTax bestaat uit:

  • Een consult met onze bedrijfsadviseur
  • Een adviesrapport inclusief een stappenplan voor de uitvoering van het advies
  • Een uitgebreide toelichting op het advies, zodat al uw vragen worden beantwoord

Gun uzelf de beste oplossing en bestel direct of neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. Wij begeleiden u volledig in het adviestraject voorafgaand aan oprichting.

Indien u bij de uitvoering van het advies ook begeleid wilt worden, kijkt u dan welke diensten NoMoreTax u kan bieden.